Gränsen mellan USA och Mexico

USA:s immigrationsdebatt aktualiserar nu en återkommande politisk dynamik: avvägningen mellan att göra det som krävs för att bli omvald och att göra det som faktiskt gör någon nytta eller skillnad oberoende av opinionsmätningar. I veckan uttryckte president Obama båda sidorna av dynamiken.

Efterverkningar

Arizonas uppmärksammade lag som är tänkt att lösa delstatens problem med illegal invandring har fått stor nationell – och internationell – uppmärksamhet. Mexikos president Felipe Calderón har fördömt lagen och har sagt att den allvarligt påverkar relationen mellan Arizona och Mexico.

Den spanskspråkiga tidningen La Opinión i Los Angeles uppmanar på ledarplats till köp- och turismbojkott av Arizona. Staden San Francisco diskuterar som bäst en eventuell bojkott av alla företag baserade i delstaten.

Lagen gör det till ett brott att vara illegalt i landen. Om polisen har en skälig misstanke att en person saknar legal status måste de kontrollera hennes identifikation. (Läs mer i Arizona känner man igen illegala invandrare på skorna.)

Efter all uppståndelse och många protester var det nog ett önsketänkande att politiken i Washington skulle kunna ställa sig utanför debatten. Ingen verkar riktigt önska att ta tag i en reform av immigrationspolitiken, inte heller president Obama. Men veckans händelser pekar på att frågan blir svår att undvika i hösten val.

I torsdags presenterade senatorn Charles E. Schumer (demokrat-New York) tillsammans med Harry Reid ett förslag till en ny immigrationspolitik i landet.

Demokraternas förslag

Lagförslaget inriktar sig på tre områden: Säkerheten ska förstärkas längs landets norra och södra landgränser (Läs: mur, staket, taggtråd, kameror och fler gränspoliser.)

För det andra, vilket är det mer kontroversiella: Illegala invandrare ska registreras och därmed erbjuds de en väg till medborgarskap på åtta år om de betalar tillbaka skatter och avgifter, lär sig engelska och inte har någon kriminell belastning. Det tredje området i förslaget är att dra åt tumskruvarna på arbetsgivare som anställer illegal arbetskraft.

Enligt The Hill säger Charles Schumer att invandrarfrågan, som berör uppskattningsvis 10.8 miljoner illegala invandrare, är ”moraliskt komplex” och ”politiskt sprängstoff”. Det är inte alls en lika tydlig vinnarfråga som att reformera och reglera Wall Street, vilket politiska strateger hos demokraterna medger.

Politisk taktik

Mur gränsen mellan Texas och Mexico

Foto:Flickr: Paul Garland

Så varför presenteras ändå lagförslaget nu? Svaret handlar tveklöst om en hel del strategi inför hösten val – och demografi. Demokraterna menar att det är en fråga som splittrar Republikanerna mer än det egna partiet. Republikanerna är å ena sidan ansatt av konservativa röster som vill se hårdare tag mot illegal invandring, å andra sidan vill partiet inte stöta ifrån sig den viktiga väljargruppen Hispanics.

Att sätta immigration  på den politiska agendan och att göra det till en valfråga, skulle alltså kunna bli en belastning för Republikanerna.

Med tanke på att Republikanerna är mer splittrade i frågan har de sannolikt svårare att komma med ett eget förslag. Senatens ledare Harry Reid använder sig därför av ”nej-taktiken” (se tidigare inlägg). Han räknar kallt med att inget direkt motförslag kommer – och försöker måla in sina politiska motståndare i ett negativt och trotsigt hörn.

What I say to my Republican colleagues: work with us to fix this broken system, secure our borders and do other things that we’ve got to do, don’t just say no.

President Obama kommenterade förslaget i positiva ordalag: ”Förslaget som presenterats idag i Senaten är ett mycket viktigt steg för att lösa vårt lands trasiga immigrationssystem.” Ja, han kan givetvis inte säga något annat när hans några av hans ledande partikollegor kommer med ett lagförslag.

Bara en dag innan sa han något helt annat när han, ombord Airforce One, svarade på pressens frågor. Han upprepade först sin kritik av Arizonas politiker: ”Arizonalagen är en genväg som polariserar debatten”. På frågan om han själv kommer att ta något initiativ i frågan, så sa Obama att det handlar om politisk vilja:

So it’s a matter of political will. Now, look, We’ve gone through a very tough year (…) so I know there may not be an appetite immediately to dive into another controversial issue (…) Midterm elections are coming up.

När Obama säger att det har varit ett besvärligt år så menar han så klart sjukvårdsreformen, som helt uttömt hopp om samarbete över partigränsen. Han tror helt enkelt inte att det finns någon större lust hos Washingtons politiker att ta sig an ännu en kontroversiell fråga.

I ett inslag på PBS Newshour belyses frågan. När republikanernas ledare i representanthuset, John Boehner (Ohio), skulle bemöta lagförslaget, så tog han fasta på Obamas ord om hur immigration är en kontroversiell fråga – och underförstått kräver enighet partierna emellan.

För att undvika att hamna i ”nej-hörnet”, slår han tillbaka och påminner om på vilket sätt demokraterna drivit genom sjukvårdsreformen. Det finns inte en chans att frågan kommer att behandlas av Kongressen:

I have been around here for a little while, and know that, in the middle of an election year, after we have had bills like health care shoved down our throats in a process twisted, tortured, pressured, bribed, you cannot do a serious piece of legislation of this size, with this difficulty, in this environment.

Boehner sparar sannerligen inte på krutet när han beskriver reformens process. Han vet dessutom att Demokraterna inte gärna vill att ännu fler av sådana adjektiv och etikett ska fastna på dem när hösten val närmar sig.

Röstfiske eller politisk vilja?

Längre fram inslaget I Newshour blir det debatt. Clarissa Martinez, från National Council of La Raza (USA:s största icke-vinstdrivande organisation för Latinos medborgarrättigheter) får sista ordet och genmäler Republikanernas ledare:

And, frankly, I challenge Mr. Boehner; when he says that the government can’t do this, he is part of the government. And while Americans across the country are battling unemployment, … and foreclosure and multiple problems at the same time, the least we can expect of our elected leaders is, frankly, to have the appetite to address the problems that the nation is facing.

Martinez säger att när amerikanerna kämpar med arbetslöshet och utmätningar så är det minsta de kan förvänta sig att deras valda politiker har lust att lösa landets problem. Hon trycker just på den ömma punkten i politikens dynamik: Tänk mer på nyttan för dina väljare och mindre på hur du kan bli omvald.

Obama är en hjälte för många. Men han är också en politiker. En jäkligt skicklig politiker dessutom (det är man om man slår Clinton och vinner presidentvalet). Som politiker har han också ett ansvar för att demokraterna behåller majoriteten i Kongressen efter höstens val. Att göra det som gör skillnad är pragmatism – men ett stråk av cynism finns också när politisk vilja villkoras av röstfiske.

USA:s immigrationspolitik och dess olika politiska alternativ verkar ständigt vara anstruket av cynism. Politisk vilja lyser med sin frånvaro. Men med frågan kan man kanske vinna ett val. Just nu verkar det som att demokraterna tror det.