Michelle Obama Lets Move

Det är svårt att säga om det är en gimmick eller ett seriöst initiativ för att förbättra folkhälsan. Matindustrin i USA har nu lovat att fram till år 2015 reducera kaloriinnehållet i sin tillverkning med 1.5 biljoner kalorier. Nya produkter, nya recept och mindre portioner ska hjälpa amerikanerna att stänga ”energiklyftan”: att sluta konsumera fler kalorier än vad man gör av med genom fysisk aktivitet.

Utfästelsen görs av stora multinationella företag som Coca Cola, Kellog’s, Nestlé och Unilever. Företagen har slutit sig samman i ett projekt som kallas ”The Healthy Weight Commitment Foundation”.

Initiativet har välkomnats av Michelle Obama som gjort kampen mot övervikt och fetma hos barn till en av sin uppgifter som ”first lady”. Hon menar att ”det här är precis den sortens åtagande vi behöver av det privata näringslivet”.  (Se video här)

Presidenthustrun Michelle Obama startade i början av året organisationen Let’s Move med det  självpåtaget ambitiösa målet att ”lösa barnfetma-epidemin inom en generation”. Idag lider nästan var tredje barn i USA av övervikt eller fetma. Arbetet berör flera myndigheter och aspekter av federala ekonomiska stöd. Utöver ett fokus på skolmaten, som självfallet har stor betydelse, och konkret tillgång till hälsosam mat handlar mycket av arbetet om information. (Läs mer om programmets olika delar och om kostnader för fetman i USA.)

Matindustrins löfte att banta USA med 1.5 biljoner saknar en riktig jämförelsekontext. Det är svårt att få en uppfattning om det är tillräckligt eller vilka midjemått svångremmen egentligen drar sig mot. Så det återstår att se vad matindustrins utfästelse praktiskt innebär när åren går. Just nu är det ett vällovligt högt räknetal av PR-mässig nödvändighet.

Matindustrin har på så sätt klarat av sin image bättre än jordbruksindustrins biokemiföretag gjort. När Michelle Obama förra året anlade en trädgård vid Vita huset så var det för organiskt odlade grönsaker. CropLife, som är industrins intresseorganisation, uppmanade då Michelle att använda bekämpningsmedel (eller växtskydd): man ”bävade” för tanken att Vita husets trädgård skulle vara en organisk trädgård.

Jag tror matindustrin också bävar – för att ”energiklyftan” ska stängas igen helt och hållet. De är bara smartare än att de visar det.