I fjol (2209) avrättades 52 människor i USA. Det finns mycket att säga om dödsstraffet i allmänhet och dess amerikanska historia i synnerhet. Här vill jag uppmärksamma ett tydligt ställningstagande som en av USA:s mest prominenta domare gjorde i dagarna. Det är domare John Paul Stevens, nypensionerad från Högsta domstolen (han efterträddes i somras av... ...Fortsätt läs