BP:s orförande Carl-Henric Svanberg mötte på onsdagen president Obama i Vita Huset.  På presskonferensen efteråt slank det lite rolig svengelska ur Svanberg. Eller så var det inte en oskyldig sammanblandning av uttryck, ett idiomatiskt misstag, utan ännu ett bevis på hur det stora oljeföretaget är fördärvat ondsint.

I ett tämligen spänt läge var det inte så lyckat av Svanberg att säga att BP bryr sig om ”the small people” – det lilla folket – ett uttryck som lätt blir nedlåtande. Nu ”häcklas han på nätet” och ”hans groda retar USA”.

YouTube Preview Image

Svanberg sa ”small people” för att säga att BP som ett stort företag också bryr sig om den enkla, enskilda individen (gissar jag). På engelska blir ordvalet dock lätt nedlåtande och är det något amerikaner inte vill höra så är det att de är ”det lilla folket” – och särskilt inte av någon överhet såsom storföretag eller någon politiker. Svanberg har nu bett om ursäkt: ”Jag uttryckte mig klumpigt”.

Här är några exempel på något litet; folks små kommenterar om Svanberg. Många är arga, men lika många tycker det är struntsak och tar fasta på att engelska inte är Svanbergs modersmål.

Några kommentarer på TPM:

”Att mediefolk mejlar en ursäkt räknas inte längre som en ursäkt. Inte såvida Svanberg själv stiger av företagsplanet och ber om ursäkt…det händer sig då och då att när amerikaner rustar sig beslår de britterna med en förlust.”

”….tror inte att det har så stor betydelse att han använder sig av ett andraspråk. Den viktiga distinktionen han gör är ”stora företag (som mig/oss)” versus ”folk”. Detta är pudelns kärna, arrogansen, segregationen, känslan av ett avstånd mellan Företags-Jaget och alla andra, oavsett deras storlek.”

”Jag menar att det är omoget och korkat att inte godta att ett enkelt felaktigt ordval har gjorts.”

”En icke-fråga.”

Exempel på kommentarer på Think Progress.

”Med tanke på fetmaepidemin i Amerika, så tycks det som att han inte menar amerikaner.”

”Bra, på grund av av ditt företags försumlighet, så håller du på att göra befolkningen MYCKET mindre vid golfkusten.”

”När jag hörde vad han sa, så sa jag till mig själv, ”WTF sa han precis?” Lilla folket? Dessa ”små människor” är kanske inte miljardärer, men de har mer moral och anständighet än vad dessa jävla klåpare någonsin har haft”

”Kommentaren i sig…kan ses som kulturell okänslighet. Men med tanke på hur BP hela tiden säger att hur stora och viktiga de är… så måste jag se detta som ett tecken på uppenbar arrogans”

”Jag försvarar verkligen inte BP, men kom ihåg att vd:s modersmål inte är engelska – han är svensk…Av alla saker som man kan bli upprörd över i den här krisen – och de är legio – så är detta inte en av dem.

.