Reclaim America Marco RubioMed sin nya reklamfilm är jag rätt säker på att Marco Rubio sålt in sig bra som en republikansk kandidat till presidentvalet om två år. Det vill säga om han vinner valet i Florida och tar plats i senaten. Just nu leder han i opinionsmätningar.

39-årige Marco Rubio har burits fram som kandidat av Tea Party-rörelsen (vilket gjorde att  republikanen Charlie Crist ställer upp som ”oberoende kandidat”). Rubios kampanj använder sig av högersidans huvudsakliga retorik och strategi i kongressvalet: Demokraterna – läs: i synnerhet en svart president – hotar vad som är så stort och unikt värdefullt med Amerika. Nu gäller det att ”ta tillbaka Amerika”, ”Reclaim America”.

Rubio presenterar 80 olika idéer för att ”återställa” Amerika. Samtliga av Rubios pamfletter börjar helt generiskt med  ”Amerika är det förnämsta landet i världen, men Washington har tagits över av politiker från bägge partier som spenderar stort och som säger vad som helst för att bli valda”.

I filmen håller han dels fram hur unikt Amerika är, dels sin egen livshistoria. På ett sätt som liknar Barack Obamas kampanj så väver han samman sin egen uppväxt med USA:s rika möjligheter som land. – ”Detta är inget jag läst i böckerna”.

Rubio föräldrar är kubaner som flydde till USA efter att Castro tog makten. ”De föddes i ett land, i vilket du inte kommer så lång utan pengar eller med rätt familj, rätt mycket som det är i alla länder. Och det är en mycket annorlunda plats än vårt Amerika – en plats där en bartenders son inte behöver bli en bartender...”

Hotet mot USA är ”en ständigt växande statsmakt som vill att vi ska vara mer som övriga världen – i ställer för tvärtom.” Rubio säger att varje generation har gjort uppoffringar för USA:s exempellösa värde. Och så vill han mobilisera nya väljare att höja sin röst inspirerade av hans livshistoria.

Precis som Obama – fast tvärtom. Kolla filmen:

YouTube Preview Image

Läs mer i SvD om Floridas kongressval.