Robert Gates Mike MullenPentagon har nu publicerat sin omfattande undersökning om attityder till homosexuella i försvarsmakten. 400.000 soldater (och soldatfruar) frågades och ca 115.000 svarade. Rapporten finns här (pdf).

Det övergripande resultatet och det som omedelbart kablades ut i nyhetstelegrammen är att 70% av de tillfrågade inte ser någon, eller endast liten effekt på deras trupper. Försvarsministern Robert M. Gates (republikan) uppmanade igår politikerna i senaten att upphäva lagen ”Don’t Ask, Don’t Tell” (DADT), som förbjuder öppet homosexuella att tjäna USA:s försvarsmakt.

Gates sa att ”Detta kan göras, och borde göras, utan att det framställer en allvarlig risk för militär beredskap.” Han påtalade också för politikerna att saken är brådskande; att senaten ska godkänna en ny lagstiftning och skicka den till presidenten för underskrift före årets slut. ”Jag menar att det är angeläget därför att vi har sett under det senaste året att domstolarna har blivit allt mer involverade i frågan.”

Vita huset och Pentagon vill att DADT hävs med lagstiftning och inte med rättsliga turer, stämningar och överklaganden, som riskerar att skapa osäkerhet över vad som egentligen gäller för homosexuella i försvaret.

Amiral Michael Mullen, USA:s högst rankade officer, vill också att DADT rivs upp: ”Vi behandlar människor med respekt i försvarsmakten… Vi kommer att fortsätta att uppträda värdigt och på alla områden hålla oss själva ansvariga  för en oklanderlig hög måttstock, med eller utan upphävande.” President – och överbefälhavare – Obama upprepade tydligt sin utfästelse att DADT ska upphävas.

Undersökningen frågade inte uttryckliga om DADT borde rivas upp eller inte. Pentagon skriver att det i praktiken skulle ha varit en omröstning – och det är inte försvarsmaktens policy att rösta om ett militärt reglemente. Men i frågeformuläret fanns det många möjligheter att på ett eller annat sätt uttrycks sitt stöd eller motstånd till DADT. Sammanfattningsvis skriver man att ”Vår förbindelse med styrkorna var tillräckligt omfattande så att vi svarade på frågan huruvida USA:s militär kan implementera ett upphävande av Don’t Ask, Don’t Tell.”

Trots att beskedet från Pentagon är tydligt riktar de som vill bevara förbudet för öppet homosexuella soldater in sig just på saken att Pentagon inte har ställt den direkta frågan.

Fler resultat i Pentagons rapport om attityder till homosexuella:

  • 70% sa att de kan tänka sig att ”arbeta tillsammans för att få jobbet gjort”med en homosexuell i sin omedelbara närhet.
  • 69% sa att de har tjänstgjort med en medarbetare som de trott vara homosexuell.
  • 92% menade att deras enhets ”förmåga att arbeta tillsammans” med en homosexuell person var ”mycket bra”, ”bra” eller ”varken bra eller dåligt”.
  • 30% uttryckte en negativ åsikt eller oro över inverkan av ett upphävande av DADT (mest negativa var Marinkåren: 40-60% med negativ inställning).

Några utdrag ur rapporten, som pekar på betydelsen av personliga erfarenheter: ”Informationen visar att soldater som för närvarande tjänstgör med någon de tror är gay eller lesbisk med mindre sannolikhet uppfattar en negativ inverkan av ett upphävande…” – Vilket beror på att:

”När soldater talar om en truppmedlem som de tror är gay eller lesbisk är deras bedömning av den personen grundad i en helhetsbild och verklig erfarenhet, medräknat soldatens tekniska och taktiska förmågor, och andra egenskaper som bidrar till hans eller hennes övergripande effektivitet som medlem i försvarsmakten och som en kollega. Som kontrast, på frågan om att föreställa sig att tjänstgöra med en soldat som är ‘öppen’ om sin sexuella läggning, så blir det förhållandet mest framträdande om inte den enda egenskapen hos individen, och stereotyper fyller i resten av bilden.”

En av många populära stereotyper som kommenteras är ”duschscenen”: ”att gaymän och lesbiska kommer att bete sig som sexualförbrytare i dessa situationer”. Rapporten avvisar att stereotypen ens skulle vara särskilt utbredd; hälften av de tillfrågade har erfarenhet av att dela våtutrymme. Förutsättningen för soldater skiljer sig inte från ”hundratusentals studentkorridorer, omklädningsrum på skolor och på gym…

Pentagons undersökning som omfattar ca 250 sidor tar upp många sådana här konkreta stereotyper och föreställningar.

Vad händer nu med DADT?

Representanthuset har redan gett sitt gillande till att riva upp förbudet mot öppet homosexuella i uniform, som gällt sedan Clinton signerade lagen 1993. Nu återstår det för senaten att rösta. Inget datum är bestämt, men en omröstning kommer att ske innan en ny kongress tar plats efter årsskiftet. Processen fram till en omröstning börjar i veckan med att försvarsministern och höga officerare vittnar inför senatens försvarsutskott.

En stor skillnad jämfört med den svenska riksdagen är att förslaget är utformat som ett tillägg till försvarsanslaget, vilket innebär att senatens många procedurer och omröstningsregler kan komplicera gången. Man röstar alltså inte endast om ett upphävande av DADT, utan tar ställning till ”ett helt paket”. Varför röstar man inte på förslaget i sig?

Skälet är att demokraterna, som driver upphävandet, tror att om man presenterar det som ett självständigt förslag så kommer anhängare till DADT försöka hänga på alla möjliga ”giftpiller”; tillägg som demokraterna omöjligen skulle godkänna. Som ett tillägg till försvarsbudgeten tänker sig demokraterna att det blir svårare för republikaner att obstruera. Det är alltså taktik. Och det kan mycket väl slå slint.

Svensk media: GP, SvD, DN.