justitieminister Eric Holder

Har samkönat äktenskap tappat sin politiska laddning i USA?

Flertalet av de ledande republikanska politikerna har varit tysta efter att president Obama och justitieminister Eric Holder (bilden) har ändrat statens syn på samkönat äktenskap.

Det handlar om ”Defence of Marriage Act” (DOMA): en federal lag som definierar äktenskap som exklusivt mellan en man och en kvinna.I veckan meddelade Holder att man inte längre tänker försvara lagen i domstolarna.

Jag har tidigare skrivit om DOMA och vad vad statens nya praxis innebär. (Läs här.) Då skrev jag också om republikanernas och högerkantens reaktioner – under rubriken ”saknar sans”. Men det var mest den kristna högern som höjde rösten. Några dagar efter beskedet är det snarare anmärkningsvärt tyst från många av de republikaner som antagligen kommer att kandidera till presidentkandidat.

Republikaner är försiktiga.

Både LA Times och NY Times gör en story av frånvaron av det förväntade: att ledande republikaner ska kritisera en liberalisering av äktenskapssynen i USA.

Där man först skulle leta fanns ingenting: Sarah Palins Facebooksida var tyst. Ingen kommentar. Mitt Romney och Mitch Daniels var tysta. Tim Pawlenty sa försiktigt att han ”var besviken”. Newt Gingrich dröjde med sin reaktion och sa till sist att justitiedepartementet ska ”upprätthålla landets lagar”.

Skarpast kommentar kom ifrån Mike Huckabee, som menade att beskedet var ”fullständigt obegripligt”. Huckabee är baptistpastor och populär hos evangelikalt kristna republikaner: en trogen väljargrupp för det republikanska partiet och en åsiktsmaskin som är ”chockerad” av hur DOMA överges.

Den kristna högerns reaktion är tydlig. Men deras syn på samkönat äktenskap delas av allt färre amerikaner. Idag stödjer 42% samkönat äktenskap. Frågans politiska laddning har alltså minskat. Vad republikanerna kan vinna i röster från den kristna högern kan de också i större proportion förlora av mittenväljare.

Opinionsinstitut och politiska strateger för republikaner säger att frågan inte längre har samma genklang som i presidentvalen 200o och 2004. Det är inte längre så kontroversiellt. Dessutom tänker folk idag mest på den dåliga ekonomin och den höga arbetslösheten. Den egna plånboken är en mycket viktigare valfråga än sociala och kulturella frågor.

Gentemot mittenväljare innebär Obamas beslut en betydligt mindre politisk risk, jämfört med vad republikanerna riskerar om de gör en stor affär av DOMA. Åtminstone att döma av den försiktiga linjen många hoppfulla presidentkandidater har valt.