Två hundradollarssedlar

I senaten pågår arbetet med en lag som ska beskatta alltför orimliga bonusar hos de banker som mottog statligt stöd i samband med den finansiella krisen. Politikerna vill nu ha något tillbaka av de hundratals miljarder dollar skattepengar som räddningsaktionen (”bailout”) kostade.

Kruxet är så klart vad som är en ”orimlig” bonus. Ett förslag sätter gränsen till presidentens lön.

Det verkar som de vill ha både skattekapital och politiskt kapital tillbaka. Lagen som senaten nu förhandlar om innehåller olika sätt att reglera bankernas vidlyftiga bonusutbetalningar för att vara rättvis mot skattebetalarna: lagen kallas Taxpayer Fairness Act.

Enligt The Atlantic har Senatorn Jim Webb (demokrat-Virginia) i ett tillägg till lagtexten föreslagit att bonusar som är högre än presidentens inkomst ska beskattas med 50%.

Presidentens årslön är $400.000. Men det är inte det exakta beloppet som är det viktiga. Webb skriver uttryckligen ”ersättningen som presidenten mottar”. Det är alltså en politisk poäng. En ersättning som är högre än landets president, tillika överbefälhavare, är orimlig – och orättmätig ur skattebetalarnas perspektiv.

Ska bli intressant om Obamas lön kommer att bli måttstock för vad som är en orimlig bonus. Förslaget riskerar alldeles säkert att fastna i en retorik om socialism: ”ingen ska tjäna mer än Obama”.