Apropå höstens folkomröstning i Kalifornien om legalisering av marijuana (”Prop 19”) har Obama nu gett sin syn på legaliseringsdebatten. Han är så klart motståndare till en legalisering i sig – men tycker att det är en diskussion som är värd att föra.

Efter sitt State of the Union-tal var det dags för president Obama att möta Youtube-publiken. Till den årliga ”The Youtube Interview With the President” hade 142.000 frågor skickats in. Av dessa fick sedan Obama svara på de mest populära. En av frågorna, som fick allra flest av de mer än en miljon rösterna, handlade om legalisering av narkotika.

Mackenzie Allen, pensionerad polis, frågar: ”Tror du att det kommer, eller borde komma, en tid för att diskutera möjligheten av legalisering, reglering och kontroll av all narkotika?

Obama svarar – ”Nå, jag tycker att det helt och hållet är ett legitimt ämne för debatt.”

Vidare svarar Obama att vi måste se narkotika som ett offentligt hälsoproblem. Mer resurser borde läggas på att ändra attityder och därmed minska efterfrågan av narkotika. Obama medger att man fastnat för mycket i det som handlar om åtal och inspärrning.

Med sitt svar lyckades kanske Obama att ta hem åtminstone någon enstaka poäng också hos förespråkare av legalisering. Pete Guither på DrugWarRant skriver att ”Det är ett utmärkt svar och det bästa vi kunde hoppas på…

Frågan och Obamas svar på Youtube:

YouTube Preview Image