President Obama höll i veckan en ”kristen version av State of the Union-talet”. Han talade om Amerikas framtid interfolierat med teologiska reflektioner och bön. Det var på den årliga ”National Prayer Breakfast”, som arrangerats sedan 1953, och som i år gästas av Spaniens premiärminister Zapatero. (Moder Teresa, Tony Blair och Bono är andra gäster genom åren.)

Obama och religion.

När bara en tredjedel av amerikanerna identifierar Obama som kristen (och så mycket som en femtedel tror att han är muslim) så kan man tala om att det är en klyfta han måste överbrygga: ”God gap”. Att inte uppfattas som religiös i allmänhet och kristen i synnerhet kan vara ett hinder i en valrörelse. Allmänhetens bild av Obamas tro och fromhet måste förändras. (Läs tidigare inlägg här om amerikanska politiker och religion.)

Med bakgrund av att Obama sällan har gått i kyrkan under sin tid som president, vilket kan ses som kontroversiellt, var talet ett sällsynt rättframt försök av honom att förbättra sina religiösa vitsord.

I talet nämnde Obama sina föräldrar; hur de inte var särskilt kyrkliga av sig, men desto mer andliga; hur religionen påverkade den svarta gemenskapen i södra Chicago och hur den fick honom att engagera sig som ”community organizer”.

Obama uppehöll sig mycket om hur han har haft hjälp av sin tro som president. Han sa att det är många svåra saker som skett: ”Och låt mig säga er, de två senaste åren har fördjupat min tro. Presidentämbetet har ett lustigt sätt att få en person att känna behovet av att be.”

Han kommenterar också det faktum att hans och familjens tro ständigt betvivlas. Obama bemöter det med en vanlig kristen tematik (och ett bibelord), att så att säga stå över de som kommer med spott och spe. Håll dig till Gud, så är saken biff:

Min kristna tro har varit en stärkande kraft för mig under de senaste åren. När jag och Michelle från tid till annan hör vår tro ifrågasatt påminns vi desto mer om att det som ytterst har betydelse inte är vad folk säger om oss, utan huruvida vi är sanna mot vårt samvete och vår Gud. ‘Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också’.

Det återstår att se om talet kan få fler att associera Obama med kristendom och religiositet. Be kan han ju alltid. Och så säger Obama att han har bett en del den senaste tiden.

När jag vaknar på morgonen väntar jag på Herren, och jag ber honom att ge mig styrkan att göra det rätta för vårt land och dess folk. Och när jag går och lägger mig på natten väntar jag på Herren, och jag ber honom att förlåta mina synder och se efter min familj och det amerikanska folket, och göra mig till ett redskap för Hans vilja.

Kolla Obamas religiösa tal:

YouTube Preview Image