Regnbågsflagga

DOMA och konstitutionen.

Statens hållning är från och med nu att en definition av äktenskapet som är begränsad till man och kvinna inte är förenlig med landets konstitution.

I USA finns det sedan 1996 en federal lag som kallas ”Defence of Marriage Act” (DOMA). Enligt lagen definierar den amerikanska staten äktenskap endast som ett ”juridiskt förbund mellan en man och en kvinna”.

Det innebär att att även om flera amerikanska delstater tillåter samkönat äktenskap (se lista längre ner) – så erkänns dessa äktenskap varken av staten eller av många andra delstater. DOMA förvägrar exempelvis statligt anställda i samkönat äktenskap samma förmåner och rättigheter som anställda i tvåkönade äktenskap.

DOMA kan också ha stora konsekvenser för hur ett par beskattas. Ett annat konkret exempel är att upphävandet av Don’t Ask, Don’t Tell, som kommer att tillåta öppet homosexuella i det amerikanska försvaret, inte kan ge soldater i samkönat äktenskap samma förmåner som andra soldater. DOMA blockerar det.

USA:s justitieminister, Eric Holder, har meddelat att landets federala myndigheter inte längre kommer att försvara DOMA i domstolarna. Man anser att det inte är förenligt med konstitutionen att vägra ge förmåner till ett samkönat par som är vigt enligt sin delstats lagar. Detta gör Holder efter samråd med och på uppmaning av president Obama.

Obamas administration har under sina två år försvarat DOMA ett flertal gånger i rättsfall, men nu ändrar man alltså juridisk hållning. Inför två kommande rättsfall säger man i stället att den delen av DOMA som definierar äktenskap som exklusivt tvåkönat är oförenlig med konstitutionen. Holder anger att det beror på en rad olika anledningar, vilka inbegriper ”en dokumenterad historia av diskriminering” på grund av sexuell läggning.

DOMA fortsätter dock att gälla som lag. Det är bara kongressen som kan ändra eller upphäva lagen. Förändringen – som välkomnas av hbt-rörelsen som ett ”monumentalt” beslut – innebär att staten inte längre kommer att försvara definitionen av äktenskap i domstolarna.

Kritiken följer partigränsen (och saknar sans).

Holders och justitiedepartementets besked möts med ett förutsägbart avståndstagande från republikaner.

En talesman för representanthusets talman John Boehner ifrågasätter varför Obama anser att frågan ska prioriteras just nu; hellre än att ordna fram fler jobb. Det är ju ett vanligt försök till argument när det kommer till sociala förändringar: ”Inte just nu!”. Det rätta tillfället att förändra fördomar och diskriminering vill liksom aldrig riktigt infinna sig.

Inte desto mindre har republikanerna använt sin nyvunna majoritet till att omedelbart prioritera en diskussion om aborträtten, att riva upp sjukvårdsreformen och andra kontroversiella frågor.

Från den kristna högerkanten heter det att Obama sviker sitt land, händelseförloppet är ”chockerande”.  Man sparar inte på de stora orden: ”Aldrig i denna framstående nationens historia har en president så öppet trotsat sin plikt att upprätthålla och försvara USA:s lagar.”

Fotnot: Samkönat äktenskap i USA:s delstater.

I USA är samkönat äktenskap tillåtet i Massachusetts, Connecticut, Iowa, New Hampshire, Vermont och Washington DC. Kalifornien har tidigare tillåtit, men efter en folkomröstning som stoppade homovigslar är nu frågan under rättslig prövning. (Delstaterna New York, Rhode Island och Maryland erkänner homovigslar, men viger inte).

Foto: Flickr/-Marlith- (Svensk media: SvD)