Flickr: Patricia Montes Gregory

Homosexuella får åter gifta sig i Kalifornien. Det firades på gatorna i San Franciscos Castro i går. Kate Perry som har kämpat för sin rätt att gifta sig med sin kvinnliga partner sedan 10 år uttryckte sina känslor med orden:

Så lång tid har Sandy och jag och vår familj har setts som ‘mindre än’ ‘inte likvärdiga’ och lagen inte gett oss värdighet  att eftersträva lycka och frihet… Men detta beslutet säger att även vi är amerikaner. Vi bör också behandlas lika. Vår familj är lika kärleksfull, lika verklig och lika meningsfull som alla andras.

Folkomröstningen som gjordes i Kalifornien 2008 på initiativ av medborgare som ville förbjuda homosexuella att gifta sig- Proposition 8” – har nu hävts av en federal domare. Förbudet strider mot USA:s konstitution eftersom förbudet enligt domare Vaughn R. Walker inte ger varje medborgare ”lika beskydd under lagen” (konstitutionens 14:e tillägg).

Det är ett mycket tydligt formulerat domskäl som avslöjar skillnaden mellan rationella argument och  och å andra sidan grumliga trossatser, mellan faktiska bevis och privata värderingar. (Läs mer längre ner i utdrag ur domen.)

Domen resonerar kring frågan om förbudet mot homosexuella vigslar manifesterar en ”privatmoral utan att främja något legitimt offentligt intresse”. Svaret är nej: Att förbjuda samkönade äktenskap kan bara göras utifrån en personlig moralisk hållning som inte lämpar sig som underlag i en rättslig och konstitutionell prövning. Ur domen som i gay-communityn kallats ”ett hätskt angrepp på själva premissen att äktenskapsdiskriminering är lagligt”:

Huruvida föreställningen är grundad i moraliskt ogillande av homosexuella, fientlig inställning mot bögar och lesbiska eller helt enkelt en föreställning att relationen mellan en man och en kvinna till sin natur är bättre än en relation mellan två män eller två kvinnor – så är denna föreställning inte en vederbörlig grund på vilken man kan lagstifta.

Domslutet är inhiberat till på fredag. Under tiden ska domaren höra den förlorande partens  (kampanjen ”Yes on Prop 8”) invändningar. Först när domare Walker bestämmer sig för att verkställa domen är det fritt fram för homosexuella vigslar i Kalifornien, vilket välkomnas av guvernör Schwarzenegger och av Vita huset.

Ärkekonservativa National Review skrev kritiskt lakoniskt i sin första kommentar att ”Detta är ett domslut, inte ett akademiskt seminarium på Berkeley. Detta handlar inte om jämlikhet. detta handlar om att omdana våra mest grundläggande institutioner.

Och konservativa aktivister  som ”National Organization for Marriage” har redan börjat samla in pengar och lovat att göra detta till en valfråga i höst: ”Vet du vad verklig jämlikhet är? En man med en kvinna, det är jämlikhet.”

Bakgrund: Förespråkare för homosexuellas rätt till att gifta sig bestämde sig efter valnederlaget att stämma delstaten Kalifornien. Det var två par, ett kvinnligt och ett manligt, som blev representanter för saken. Efter att ha misslyckats få förbudet upphävt i delstaten så valde man, till skillnad från tidigare rättsprocesser om homosexuellas rättigheter, att vända sig till federal domstol. Det vanskliga  med en federal rättsprocess är att argumenten och bevisen görs utifrån landets konstitution och till slut bedöms av Högsta domstolen – vars beslut är slutgiltigt och kommer att avgöra frågan för lång tid framöver. (Jämför exempelvis abortfrågan som avgjordes av Högsta domstolen i Roe v. Wade 1973.)

Fallet kommer att överklagas och hamnar då i en överklagandedomstol. Många förväntar sig att frågan sedan kommer att tas upp av Högsta domstolen om några år. Då kommer mycket handla om domare Anthony Kennedy som oftast är den domare som avgör ett falls utgång mellan domstolens konservativa och liberala falanger. Kennedy är domstolens swing wote och ett liberalt utfall kräver hans bifall (även om han oftast svänger höger).

Enligt en expert intervjuad i LA Times, skulle Kennedy bli övertygad av den federala domaren Walkers omfångsrika domskäl och argumentation och stödja homosexuella äktenskap.

Domaren som nu förklarat förbudet olagligt, Walker, utnämndes av Reagan och är alltså konservativ. Om det har nu med saken att göra är Walker själv gay.

Utdrag ur domen.

Läs domaren Walkers domslut. (pdf) Här är några intressanta stycken som jag inte översätter. Men längst ner kan man läsa något rätt iögonfallande. Det behövs inga bevis för att skilja mellan heterosexuella och homosexuella äktenskap:

Under slutargumenten, så riktade förespråkare (på förbud av homovigsel) åter in sig på påståendet att ”ansvarig fortplantning är verkligen själva hjärtat av samhällets intresse av att reglera äktenskap”. När de ombads att peka på bevis i rättegången som stödjer detta påstående, så svarade förespråkarnas advokat ”du behöver inga bevis för denna sak”.

Because the evidence shows same-sex marriage has and will have no adverse effects on society or the institution of marriage, California has no interest in waiting and no practical need to wait to grant marriage licenses to same-sex couples. Proposition 8 is thus not rationally related to proponents’ purported interests in proceeding with caution when implementing social change.

Proposition 8 fails to advance any rational basis in singling out gay men and lesbians for denial of a marriage license. Indeed the evidence shows Proposition 8 does nothing more than enshrine in the California constitution the notion that opposite sex couples are superior to same sex couples. Because California has no interest in discriminating against gay men and lesbians, and because Proposition 8 prevents California from fulfilling its constitutional obligation to provide marriages on an equal basis, the court concludes that Proposition 8 is unconstitutional.
At oral argument on proponents’ motion for summary judgment, the court posed to proponents’ counsel the assumption that ”the state’s interest in marriage is procreative” and inquired how permitting same-sex marriage impairs or adversely affects that interest. Counsel replied that the inquiry was ”not the legally relevant question,” but when pressed for an answer, counsel replied: ”Your honor, my answer is: I don’t know. I don’t know.…

Despite this response, proponents in their trial brief promised to ”demonstrate that redefining marriage to encompass same-sex relationships” would effect some twenty-three specific harmful consequences. At trial, however, proponents presented only one witness, David Blankenhorn, to address the government interest in marriage. Blankenhorn’s testimony…provided no credible evidence to support any of the claimed adverse effects proponents promised to demonstrate. During closing arguments, proponents again focused on the contention that ”responsible procreation is really at the heart of society’s interest in regulating marriage.” When asked to identify the evidence at trial that supported this contention, proponents’ counsel replied, ”you don’t have to have evidence of this point.