Rösta här. Val i USAHösten val kommer att bli det största missnöjesvalet i USA sedan 1994. Enligt en ny opinionsundersökning publicerad av Washington Post och ABC News, så har de politiker som ställer upp för omval i höstens kongressval anledning att vara oroliga.

Bara tre av tio republikaner, mindre än en fjärdedel av väljare utan registrerad partitillhörighet, och hälften av demokraterna säger att de tänker rösta på sina sittande politiker. Beroende på partitillhörighet är det alltså 50-70 % av väljarna som inte är benägna att välja om sittande politiker.

Det här missnöjet – och oviljan att välja om sittande politiker – kan särskilt komma att drabba demokraterna som ju har majoritet i både Representanthuset och Senaten.

Dubbla budskap av väljarna

Samtidigt finns det viss glädjande statistik för demokraterna. Väljarnas tilltro att demokraterna kommer att hantera landets stora problem på ett bra sätt är nämligen fortfarande större än tilltron till det Republikanska partiet. (även om skillnaden har minskat). 46% har tilltro till demokraterna och 32% har tilltro till republikanerna.

Washington Post skriver om den här tvetydiga bilden av väljarkåren:

The mixed picture highlights the underlying dynamic of this election year: Democrats nervous and defensive, but grasping for advantages in the public debate to limit anticipated losses, and Republicans eager to balance conservatives’ vocal enthusiasm with appeals to more moderate independents.”

Demokraterna går in i en försvarsställning och är nervösa, men har ändå fördelen av att vara det mer populära partiet. Republikanerna försöker dra fördelar av det ökade missnöjet som leder till entusiasm och vittring av maktövertagande.

Enligt undersökningen anser 91 % av konservativa republikaner att Obama ät alltför liberal. Det är den högsta siffran hittills. Missnöjet är nu lika stort hos högern som det var mot Clinton 1994.

Utmaningen för det Republikanska partiet är därför att på något sätt tämja missnöjet så att oberoende  och mittenväljare inte skräms i väg av retoriken och politiken.