Den pågående oljekatastrofen i Mexikanska golfen är inte bara USA:s genom tiderna största miljökatastrof – oljeläckan från oljeriggen Deepwater Horizon har också fått medierna att rapportera som aldrig förr.

I en rapport från Pew Research Center’s Project for Excellence in Journalism framgår det att ingen annan katastrof sedan år 2007 har omnämnts fler gånger. Fram till mitten av juni hade oljekatastrofen gett  upphov till 1637 nyhetsartiklar, att jämföra med jordbävningen på Haiti med 1027 artiklar. Se grafen nedan. (Mätningarna går inte längre tillbaka och därför saknas jämförelse med orkanen Katrina.)

Pew disaster list

Deepwater är inget one-week wonder.

Det som särskiljer Deepwater från annan katastrofbevakning i medierna är att oljekatastrofen i flera veckor har dominerat nyhetsrapporteringen. Katastrofer ges vanligtvis uppmärksamhet under en mycket kortare tid: de blir ”one-week wonders”.

Oljeläckan i Mexikanska golfen är däremot ingen ”one-week wonder”. I sex veckor i rad har katastrofen toppat nyhetsrapporteringen, med som mest med upp till nästan hälften av all rapportering. (Se grafen nedan). Det var först veckan före midsommar som oljeläckan knuffades ner till andra plats. Kriget i Afghanistan och Obamas avskedande av general McChrystal fick då med en liten marginal mer medial uppmärksamhet.

News coverage index

Nya medier.

Efter att i flera veckor dominerat gammelmedia, så engagerade Deepwater också nya medier alltmer i juni. I den senaste rapporten från Pew framgår det att 22% av länkningar på bloggar och 14% av alla Twitter-inlägg handlade om oljekatastrofen mellan 14-18 juni. Som förklaring anges att det var då det på allvar blev politik av katastrofen. Obama talade till nationen och BP:s vd förhördes i kongressen.

Om man letar orsaker till omnämnande på bloggar och bland tweets, så tror jag att man ska lägga till att BP:s ordförande Carl-Henric Svanberg presterade en rejäl groda med ”the small people”. Uttalandet är en perfekt pådrivare för snabba kommentarer och kanonmat för personliga bloggar.