statsskulden i USA

En uppgörelse har nåtts mellan republikaner och demokrater; den amerikanska staten kan låna mer pengar, men måste samtidigt minska sina utgifter med motsvarande belopp. Republikanerna lyckades villkora frågan om ett höjt lånetak till en minskning av statens budgetunderskott. Debatten om USA:s statsskuld har blivit en politisk debatt om den federala budgeten, alltså den återkommande trätoämnet mellan partierna om hur ”stor” staten ska vara: vad den ska göra och vad den får kosta.

Hur och när har det stora underskottet kommit till?

En graf från NY Times som visar hur USA:s statsskuld vuxit till dagens nivå på mer än 14 biljoner dollar. Det är på 2000-talet som en större del – 8.5 biljoner dollar – kommit till. Det är den förre presidenten George W. Bush och Barack Obama som lånat stora summor för att klara av statens åtaganden. Men det är delvis av olika anledningar.

Bushs skuld utgörs av skattesänkningar som han gjorde med en republikansk kongress. Skattesänkningar som förlängdes trots att  de kostsamma krigen mot Irak och Afrikanist fördes (till vilket ”kriget mot terrorn” kan läggas till). Den amerikanska statsskulden sköt i höjden på grund av ofinansierade krig på flera fronter.

Obama har ökat den federala skuldbördan genom ekonomiska stimulanspaket för att möta den ekonomiska recession som började 2007 i USA, till vilket förlängda och utökade skattesänkningar kan läggas till. Recessionen innebär betydligt minskade inkomster till statskassa – samtidigt som utgifter för de sociala trygghetsprogrammen ökar.

Grafens vänstra stapel visar vilka länder som är USA:s största långivare. Allmänheten med obligationer och olika statliga fonderingar har lånat ut mest. När det kommer till andra stater är Kina och Japan de största långivarna.

Svensk media om uppgörelsen: DN, AB