George Washingtons State of the Union

George Washingtons State of the Union

”State of the Union” är presidentens årliga tal till kongressen om tillståndet i de Förenta staterna. Dessa meddelande har levererats, skriftligt eller muntligt, av varje sittande president sedan George Washington.

Det som konstitutionen ålägger presidenten att ”från tid till annan” meddela brukar bli en rapport med ömsom sakliga bedrifter, ömsom plattityder om nationens storhet.

Konstnären R. Luke Dubois gjorde för några år sedan informationsgrafik av ett State of the Union-tal från varje president.

Dubois har visualiserat talen med de kända Snellen-tavlorna, som används för att mäta synskärpa. Projektet kallas ”Hindsight is always 20/20”: alltså om man blickar bakåt har man alltid perfekt syn.

Tavlorna ger intressant klarhet till skiftningar i amerikansk historia. Dubois skriver att State of the Union ”på många sätt är det bästa källmaterialet för att kasta ljus över de bekymmer och farhågor som ryms i nationens zeitgeist vid ett givet tillfälle.”

Här är några exempel: Lincoln med ”emancipation”, Franklin D. Roosevelt med ”demokratisk”, Harry S. Truman med ”Sovjet”, Reagan med ”Budgetunderskott” och George W. Bush med ”terror”

 

Abraham Lincolns State of the Union

Abraham Lincolns State of the Union

 

Franklin D. Roosevelt  State of the Union

Franklin D. Roosevelts State of the Union

 

Harry S. Truman State of the Union

Harry S. Trumans State of the Union

 

Ronald Reagans State of the Union

Ronald Reagans State of the Union

 

George W. Bushs State of the Union

George W. Bushs State of the Union