Resultatet av folkräkning

Var tionde år görs en omfattande folkräkning i USA. Det är ett omfattande arbete, som blir dörrknackning  när utskickade blanketter inte besvaras. Den senaste gjordes i våras och idag presenterade U.S. Census Bureau det officiella invånarantalet per 1 april: 308 745 538 invånare. Läs mer här om resultatet.

Folkräkningen har konsekvenser för den politiska kartan. Representanthusets ledamöter fördelas efter delstaternas befolkning. Om en delstat har fler invånare jämfört med förra folkräkningen innebär det alltså fler platser i kongressens andra kammare, respektive färre platser med färre invånare.

Delstater som ökar sina platser i representanthuset är Texas (4st), Florida (2), Arizona, Nevada, South Carolina, Georgia, Utah, och Washington (alla med en plats).

Pennsylvania, Illinois, Iowa, Michigan, Massachusetts, Missouri, New Jersey, och Louisiana  förlorar alla en plats. New York och Ohio, som båda har drabbats av utflyttning och industriell stagnation, förlorar vars två säten.

Det är ”stålbältet” och nordöstra USA:s delstater med traditionell industrinäring som förlorar folkmängd – och de sydvästra delstaterna med stor immigration som ökar.

Bilden visar den nya fördelningen, den nya politiska kartan:

Folkräkning 2010

Republikanerna har fördel av folkräkningens resultat.

Nu vidtar arbetet med att anpassa valkretsarna (kongressdistrikten) inför presidentvalet 2012. Barack Obama vann över John McCain med 365 mot 173 elektorsröster. Med den nya politiska kartan skulle Obama ha förlorat fem elektorsröster – och McCain ha vunnit sex.

Med en så stor seger som för två år sedan skulle den nya kartan inte nämnvärt påverka presidentvalet, men med ett jämnare och mer komplicerat valresultat (minns valet år 2000 mellan Bush och Gore) har det republikanska partiet en fördel. Det är i områden med republikansk majoritet eller med starkt konservativt fäste, främst utanför storstadsområden, som befolkningsökningen har skett och därmed kan omsättas i ökat politiskt inflytande.

Uppdatering 22/12:  Å andra sidan innebär folkökningen i dessa delstater gissningsvis en demografisk förskjutning till förmån för den spansktalande väljargruppen; latinos. Det är idag en väljargrupp som med en tydligt majoritet röstar på demokraterna. The Atlantic skriver att lärdomen är att förlorade elektorsröster i New York och Pennsylvania kommer att påverka demokraterna det kommande decenniet, men Texas, som är den stora folkräkningsvinnaren, kommer sannolikt att ge fler latinoröster till partiet.

För en detaljerad genomgång, se bloggen 538.