Dream Act

Det blev ingen dröm för immigrationsordningens reformivrare. ”The DREAM-Act” samlade inte de 60 röster i senaten som var nödvändigt för att hålla liv i lagförslaget. Omröstningen utföll med 55 Ja- och 41 Nej-röster (39 republikaner och 6 demokrater).

Därmed ser det ut som att ett vallöfte inte kommer att infrias av president Obama. I stort sett ingen tror att en reform eller översyn av immigrationsordningen är möjlig de kommande två åren, med tanke på åsikterna hos många i den väntande republikanska majoriteten i representanthuset.

För att kunna utverka en kompromiss med republikaner, som på det hela taget, motsätter sig tal om reformer som innebär en möjlighet till medborgarskap, har Obama ökat antalet deporteringar. Han har alltså varit hårdför i immigrationspolitiken för att sedan kunna få gehör för ett ”mjukt” förslag som DREAM. Under sin tid som president har Obama sett till att nästan 800.000 illegala invandrare deporteras. Aldrig tidigare i USA:s historia har så många personer deporterats under en tvåårsperiod.

Ali Norani, som representerar National Immigration Forum, säger i Washington Post:

Administrationen är i en knipa av episka proportioner. De kommer att känna stora påtryckningar i representanthuset att öka polisiära insatser och det förflutna visar att de kommer att öka insatserna för att försvara en söndrig immigrationsordning. Å andra sidan, kandidat Obama kommer att behöva samma lations, asiater och andra invandrarröster som röstade på honom i rekordstor omfattning. Hur lyckas de sluta den cirkeln?

Den vinst som anhängare till DREAM ändå ser är att alla de papperslösa ungdomar som reformen handlade om – barn till illegala invandrare – nu har synliggjorts som samhällsgrupp. För många amerikaner var det en dold grupp; ”en skrämmande abstraktion och ett sammelsurium räddhågsna stereotyper.” För många studenter blev det ett stort genombrott att våga ”komma ut” som papperslös.