Homosexuella är nu på god väg att få ta värvning och tjäna militären i USA. Lagen ”Don’t ask, Don’t tell” som förbjuder öppet homosexuella i USA:s försvarsmakt är på väg att rivas upp.

Don't ask Don't tell

Flickr: Umpqua

På torsdag kommer senatens försvarsutskott rösta om ett förslag som upphäver lagen Don’t ask Don’t tell från 1993 om förslaget sedan får tillräckligt stöd av hela kongressen.

När president Bill Clinton skrev på lagen sågs den som en kompromiss. Försvaret fick å ena sidan inte längre bedriva ”häxjakt” på homosexuella: man fick inte fråga.

Å andra sidan  fick homosexuella inte vara öppna med sin sexualitet: man fick ingenting säga.

Säger man någonting får man sparken -  homosexualitet är alltjämt otillåtet i försvarsmakten.

Sedan lagen trädde i kraft har 13.500 soldater avskedats. Vad som beskrivs som en kompromiss har på så sätt varit en större vinst för de som motsätter sig homosexuellas rättigheter – och rimligen en större eftergift för de homosexuella män och kvinnor som har tjänst i USA:s försvarsmakt.

Att ett lagförslag kommer nu är inte särskilt oväntat. President Obama lovade i sitt State of the Union-tal att lagen (DADT) skulle tas bort i år: ”It’s the right thing to do”.

Amiral Mike Mullen, som är den högst rankade officeren (det är ju presidenten som är överbefälhavare), överraskade många när han tidigare i år sa till senaten att det var hög tid att skrota DADT: “allowing gays and lesbians to serve openly would be the right thing to do.”

I praktiken sker det heller inga avsked idag. Ministern som är ansvarig specifikt för armén har förklarat att han inte avser att förfäkta lagen och inte tänker avskeda någon.

Amiral Mullen och försvarsministern Robert Gates har dock först velat utreda vilka konsekvenserna skulle bli med ett försvar utan DADT. Så inte mycket har hänt sedan början av året. Det har skapat ett opinionstryck på Obama och kongressen, särskilt med tanke på att gayrörelsen tydligt stödjer demokraterna.

En ny kompromiss

Förslaget som presenteras för kongressen är inte utan krumbukter. Det är på nytt en kompromiss för att åstadkomma politiskt resultat. Dagens Nyheter följer Washington Post och skriver att ”kompromiss kan bana väg för homosexuella i armén”.

Det är Patrick J. Murphy, ledamot i representanthuset (demokrat-Pennsylvania), senatorerna Joseph I. Lieberman (oberoende-Connecticut) och Carl M. Levin (demokrat.Michigan) som har initierat aktionen. Som en formsak skrev de ett brev till presidenten och bad om hans stöd. Vita huset har svarat att man stödjer förslaget. Politikernas brev finns här och Vita husets svar finns här.

Kompromissen består i att Pentagon får göra sin utredning och demokraterna får fatta ett beslut innan höstens val. Det finns inte tillräcklig vilja att ta bort DADT med mindre än något sorts litet okej från försvarsmakten. Okejet kan komma först i december när utredningen är klar. Demokraterna är dock rädda för att de då kan ha förlorat majoriteten i kongressen och därmed möjligheten att alls få lagen ur vägen.

Lagtexten i förslaget är ännu inte offentligt, men det rapporteras gå ut på att försvarsminister Gates får göra sin utredning och rekommendera en tidplan. När – och om – Gates, amiral Mullen och Obama bedömer att DADT kan tas bort med hänsyn taget till ”militärens krav för beredskap, effektivitet, truppsamhörighet, rekrytering och bevarande” så har de makt att upphäva lagen Don’t ask Don’t Tell.

Reaktionerna som hittills har kommit är också förväntade. Ordförande för Human Rights Campaign säger att detta är en ”historisk handling” och att förslaget ”tar oss ett steg närmre att ta bort denna fläck från vår nations lagar”.

Mike Pence (Indiana), som är en av republikanerna ledare i representanthuset säger att ”det amerikanska folket inte vill att den amerikanska militären ska användas för att främja en liberal politisk agenda”.

Det återstår alltså debatt och beslut i kongressen – och sedan ett klargörande för vad kompromissen exakt innehåller och vad det innebär för när DADT upphävs.