Lady Gaga twitterbild

Lady Gaga twittrar efter beskedet att DADT upphävs

Lagen som förbjuder öppet homosexuella i den amerikanska försvarsmakten rivs upp idag. Don’t Ask Don’t Tell, som under sina 17 år lett till att ca 14.000 soldater avskedats, revs upp i och med förra veckans omröstning i senaten. Med röstetalet 65-31 för ett upphävande (åtta republikaner slog följe med 57 demokrater) blev slutet på många turer om DADT under hösten. Och nu undertecknar president Obama lagen.

Någon omedelbar förändring sker dock inte. Nu tar en övergångsperiod av implementering vid. Pentagon planerar som bäst för hur upphävandet av DADT ska genomföras praktiskt. Det handlar till exempel om att skriva nya riktlinjer och manualer, som personalen sedan ska utbildas i.

Själva lagen om upphävande innebär att presidenten, försvarsministern och militärledningens chef tillsammans ska säga att dessa nya riktlinjer är förenliga ”med militärens beredskap, effektivitet och truppsammanhållning” innan DADT är borta. Försvarsdepartement har sagt att de kommer att fortsätta med DADT under interimperioden – man kommer inte att fråga soldater om sin sexuella läggning – och soldater bör inte säga något som avslöjar deras sexualitet.

Upphävandet av DADT blir ett infriat vallöfte för Obama. Han beskrev stunden som en viktig milstolpe för medborgarrättsrörelsen, som kommer att upprätthålla ”de ideal som våra stridande män och kvinnor riskerar sina liv för att försvara.”

Upphävandet av DADT är med och skapar en känsla av ”vinden har vänt” för Obama. (Svensk media: DN, GP, DN.)

När presidenten skriver under (och därmed verkställer kongressens beslut till landets lag) är det alltid en viss medial uppståndelse. Medverkade på detta fina ”photo-op” var  så klart försvarschefen Mike Mullen, talman Nancy Pelosi och vicepresident Joe Biden, men även flera soldater som under åren avskedats på grund av DADT.

Shout-out till Gaga.

Den största mediala uppmärksamheten kring DADT har dock artisten Lady Gaga dragit till sig. I flera kampanjer har hon engagerat sig för att få bort förbudet mot homosexuella i uniform. Hon har skänkt så mycket lysande stjärnglans till politiken att demokraternas ledare i senaten, Harry Reid, twittrade följande efter omröstningen: ”@ladygaga #DADT on it’s way to becoming history.”

En ögonblicksbild av hur media, underhållning och politik kan vara beroende av varandra 2010.

Lady Gaga twittrar själv att hon är en stolt amerikan och att USA nu är på god väg till full jämlikhet: ”Today I am so proud to be American. I wish I was home so I could throw a Parade. We are on the way…to full equality.” Och så skickar hon med bilden ovan.

De konservativa ger inte upp.

Bortsett från att högerbloggare kan tycka att Reids och Gagas twittrande är ”creepy”, så kvarstår ett stöd för DADT hos flera konservativa. Man känner sig obekväm och misstänksam.

Republikanske senatorn John McCain (Arizona), som har lett republikanernas  motstånd i kongressen till ett upphävande varnade kort efter omröstningen att “eliten” kommer att fira det som en seger utan att förstå konsekvenserna för försvarsmakten. När nu upphävandet är ett faktum riktar man in sig på att implementeringen att gå så sakta fram som möjligt.

Förresten, det där med ”creepy” kommer igen i frånvaron av argument: Grupper som värnar om ”kristna familjevärden” säger att soldaterna bara är ”brickor i ett spel”. Politikerna rev upp DADT för att komma åt ”homosexlobbyns” pengar.

Man är rädd för att utomstående grupper ”med en bredare homosexuell agenda” kommer att blanda sig i försvarets angelägenheter. Man vill argumentera för att ett upphävande faktiskt sker på bekostnad av alla de homosexuella som nu tyst tjänar försvaret: de är ju mer intresserade av sitt land än att bekräfta sin homosexuella livsstil. Det ”bästa man kan hoppas på är en stegvis implementering” med stridande trupper som sista steg.

Logiken från visst håll är just att det inte finns något problem med förbudet. DADT är ”neutralt”. Alltså, ungefär, varför måste homosexuella vara öppna med att de är homo? Så här låter en konservativ kommentar på det temat: ”nu tvingas försvaret ta ställning, och i många fall är jag rädd för att de blir till förmån för gayrättigheter, det kommer att ges specialbehandling till gaypersoner”.

Tankefigurer som kopplar samman homosexualitet med en liberal elitism, med en politisk agenda, och beskär ett jämlikhetsideal till att inte gällande stridande trupper kommer att kvarstå – också efter att DADT är borta.

Obama signerar upphävandet av DADT