Den amerikanska armén har prövat olika metoder för att förklara innebörden av lagen ”Don’t Ask, Don’t Tell” (DADT), som förbjuder öppet homosexuella att tjänstgöra i försvaret. I väntan på att lagen upphör någon gång nästa år (mer om policyn i tidigare inlägg) kan du ta del av ett pedagogiskt alster i serieformat. Hela albumet finns här.

Omslaget:

Omslag

Temat är alltså att armén ska behandla alla soldater med värdighet och respekt. På första sidan förklaras magasinets syfte: ”Vårt uppdrag är följa lagarna som förbjuder homosexuellt beteende och samtidigt respektera varje soldats privatliv och värdighet.”

Man börjar med att förklara delen av policyn som är ”Fråga inte”. Det är egentligen lite missvisande att säga att det inte är tillåtet att fråga – om ett befäl har ”pålitlig information” om att en soldat har ”uppträtt homosexuellt” så får/ska befälet fråga soldaten. Som serien här nedan visar kan en soldat skvallra eller avslöja en annan soldat som homosexuell. (Vilket görs med tanke på att 13500 soldater avskedats.)

DADT homo

Längre fram i albumet behandlas delen ”Säg ingenting”:

Don't Tell

Här förklaras ”Don’t tell”: Soldater ska överhuvudtaget inte prata om sin sexuella läggning med varandra. Så här säger en pratbubbla:

Arméns policy handlar inte primärt om vad en person ”är”, utan om hans eller hennes uppförande. Homosexuell hållning skapar en oacceptabel risk för truppsammanhållningen och för stridsmoral, god ordning och disciplin.

Policyn påminner med andra ord om en vanlig logik hos vissa kristna, som menar att man ”ska hata synden men älska syndaren”. (Det är ett citat av kyrkofadern Augustinus som brukar användas av kristna som är motståndare till homosexualitet.) Tja, något måste armén säga om man ska hålla sig med uppdrag som ”värdighet och respekt” eller kristna säga som inte inte omedelbart vill skicka alla homosexuella till evig fördömelse.

Det där med ”värdighet och respekt” kommer in på slutet när man förklarar arméns inställning till sexuella trakasserier. Ska man tro seriefigurerna så är det nolltolerans som gäller. Pedagogiken är så där övertydlig som den måste vara eftersom alla vet att verkligheten inte riktigt leve upp till idealen. Läs och tyck:

Sexuella trakasserier försvaret

Sexuella trakasserier försvaret