Tevereklam för Rick Santorum

Amerikansk politik definieras av rörliga bilder och annonspengar. Helt krasst är det så det politiska budskapet möter flertalet amerikanska väljare. Politiska reklamfilmer fyller amerikansk teve till bredden ett presidentvalsår.

Jag har ställt samman spellistor på YouTube med politisk reklam. Just nu är det så klart det republikanska partiets nomineringsprocess som är aktuell. För att se State of the Unions YouTube-kanal använd länken här eller YouTube-ikonen på startsidan.

Sett ur ett demokratiskt perspektiv, som värdesätter medborgares politiska engagemang, har en amerikansk presidentvalskampanj två motstridiga sidor. Å ena sidan innebär tevereklam en oerhörd upptrissning av kostnaderna för en politisk kampanj. Mediets förutsättningar lockar dessutom till fördummande förenkling och nästan alltid till negativa attacker mellan kandidater. Politisk reklam innehåller sällan politiska sakfrågor.

Å andra sidan lockar en presidentvalskampanj hundratusentals medborgare till politiskt engagemang. I primärval, nomineringsmöten och frivilligt kampanjarbete för olika kandidater. Detta gräsrotsengagemang överstiger vida det vi har i ett svenskt riksdagsval.

Men det kan vara så att det är sidor av samma mynt. Tevereklam innebär att politiska sakfrågor får stå tillbaka för känslor – som i bästa fall omsätts i politiskt fotarbete. I sämsta fall blir inget vettigt sagt eller gjort.

Spellistan ”Negativ reklam i republikanernas primärval”: